Գառնի Մատենաշար

 

1 - Վազգէն Շուշանեան - Սիրոյ եւ արկածի տղաքը - 2012

2 - Համաստեղ - Առաջին սէրը - 2012

3 - Խրիմեան Հայրիկ - Պապիկ եւ թոռնիկ - 2011

4 - Դանիէլ Վարուժան - Հացին երգը - 2011

5 - Գէորգ Յակոբեան - Ճերմակ հարս որ շողում է հորիզոնի կապոյտ մշուշում - 2012

6 - Վահան Թոթովենց - Կեանքը Հին Հռովմէական Ճանապարհի Վրայ - 2013

7 - Աւետիս Ահարոնեան - Լռութիւնը - 1998

8 - Պերճ Զէյթունցեան - Յիսուս Նազովրեցին եւ Նրա Երկրորդ Աշակերտը - 1999

9- Լեւոն Խեչոյեան - Հողի Դողը - 2003

 

Այլ Գիրքեր

1 - Ատանայի վկաները եւ Սուրբ Ստեփանոս վկայարանը (նամակներ) խմբագիր Վարուժան Արքեպիսկոպոս - 2010

2 - Թղթակցութիւն Սահակ Բ Կաթողիկոսի եւ Պետրոս Արքեպիսկոպոս Սարաճեանի (նամակներ) խմբագիր Վարուժան Արքեպիսկոպոս - 2010

3 - Կիպրոսի թեմի հովուական կարգը եւ թեմական կազմաւորումը  (նամակներ) խմբագիր Վարուժան Արքեպիսկոպոս - 2011

4 - Տարագրութիւն, որբեր, Մելգոնեան հաստատութիւն (նամակներ) խմբագիր Վարուժան Արքեպիսկոպոս - 2011